• Οδοντιατρικός τουρισμός
  στην Ελλάδα.

 • Τι εννοούμε γενικά με τον όρο “ιατρικός τουρισμός” (medical tourism); περισσότερα...
 • Σε ποιους τομείς μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα ο ιατρικός τουρισμός;περισσότερα...

Διάφορα

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται ανάλογα με την κάθε περίπτωση ή το κάθε γεγονός ξεχωριστά. Πρόκειται για ανανεώσιμες πληροφορίες τις οποίες μπορεί να χρειάζεται κάθε φορά ένας ασθενής, οδοντίατρος ή οδοντοτεχνίτης.

 1. Πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ασθενής όπως είναι για παράδειγμα εξετάσεις, ακτινογραφίες καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η η τελική επικοινωνία μεταξύ του ασθενή και του οδοντίατρου.Δείτε περισσότερα...

 2. Η TiDental συμμετέχει σε μια σειρά από σεμινάρια που αφορούν τον κλάδο της οδοντοτεχνίας και θα σας ενημερώνει κάθε φορά άμεσα από το διαδικτυακό της τόπο σχετικά με το τι περιλαμβάνει το καθένα.Δείτε περισσότερα...

 

 • Η TiDental συνεργάζεται με αρκετούς Έλληνες διακεκριμένους οδοντιάτρους σε ολόκληρη τη χώρα.

 • Η TiDental σας δίνει μία μοναδική δυνατότητα να συνδυάσετε τις διακοπές σας με μια θεραπεία ή επέμβαση οδοντιατρικού περιεχομένου.

 • Η TiDental κατέχει υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία σε θέματα οδοντοτεχνικής προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εργασία της ζητηθεί να παράγει.

 • Η TiDental ενισχύει με τη δραστηριότητα της την πρώτη γνωριμία ενός επισκέπτη με τον ελληνικό πολιτισμό και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της Ελλάδας.

 • Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες οδοντιατρικής και οδοντοτεχνικής στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, η TiDental βάζει τις βάσεις για ένα, εγγυημένα, πετυχημένο αποτέλεσμα.