• Τι εννοούμε γενικά με τον όρο “ιατρικός τουρισμός” (medical tourism); περισσότερα...
  • Σε ποιους τομείς μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα ο ιατρικός τουρισμός;περισσότερα...

Καλώς ήλθατε!

Έχετε επισκεφθεί την ειδική ενότητα ενημέρωσης περί ιατρικού τουρισμού  η οποία αποτελεί δραστηριότητα της οδοντοτεχνικής επιχείρησης "TiDental".

Παρόλο που αρκετοί μπορούν να ισχυριστούν διάφορα αρνητικά για το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά και κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα με πολύ υψηλό επίπεδο ιατρικής περίθαλψης και άριστους ιατρικούς επιστήμονες.

Στην προκειμένη περίπτωση η "TiDental" θεωρεί ότι η χώρα μας είναι ιδανική για ιατρικό τουρισμό σε θέματα που αφορούν τους κλάδους της οδοντιατρικής και της οδοντοτεχνικής.
  • Η TiDental συνεργάζεται με αρκετούς Έλληνες διακεκριμένους οδοντιάτρους σε ολόκληρη τη χώρα.

  • Η TiDental σας δίνει μία μοναδική δυνατότητα να συνδυάσετε τις διακοπές σας με μια θεραπεία ή επέμβαση οδοντιατρικού περιεχομένου.

  • Η TiDental κατέχει υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία σε θέματα οδοντοτεχνικής προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εργασία της ζητηθεί να παράγει.

  • Η TiDental ενισχύει με τη δραστηριότητα της την πρώτη γνωριμία ενός επισκέπτη με τον ελληνικό πολιτισμό και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της Ελλάδας.

  • Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες οδοντιατρικής και οδοντοτεχνικής στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, η TiDental βάζει τις βάσεις για ένα, εγγυημένα, πετυχημένο αποτέλεσμα.